Remiss - kompletterade konsekvensutredning om det kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare i FDD6-blocket i 800 MHz-bandet

2010-10-21

Ni bereds tillfälle att senast den 5 november 2010 yttra er över den kompletterade konsekvensutredningen. Lämna gärna svaren elektroniskt till adressen 800-bandet@pts.se.

Läs mer om ansökan om tillstånd i 800 MHz-bandet

Yttranden har kommit in från: