2011

Andra samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 10-9331

2011-12-16 Synpunkter senast 5 februari 2012.
2012-02-06 Yttranden publicerade.
2012-05-21 Remissammanställning.

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar och integritetsincidenter

2011-11-21 skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 januari 2012.

Remiss av TeliaSoneras externa referenserbjudande avseende andra operatörers rätt till fibertillträde - dnr. 11-10139

2011-11-08 Svara senast den 22 november 2011

Samråd av PTS utredning om ändrad hantering av amatörradio

2011-10-14 Synpunkter senast 2 november 2011

Remiss av beskrivning om hur internetprotokollet IPv6 kan införas på myndighetsnivå

2011-09-09 Synpunkter senast 23 september 2011.

Remiss av förslag till ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet - dnr 11-7336

2011-08-22
2011-10-31 Remissammanställning och analys publicerad.

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter om förmedling av nödsamtal m.m. - dnr 11-7058

2011-08-22
2011-10-31 Remissammanställning och kommentarer publicerade.

Första samråd angående förslag till beslut avseende marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet

2011-06-28 2011-08-30 Inkomna yttranden publicerade.

Remiss angående Telia Soneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

2011-06-27 PTS önskar synpunkter senast den 5 september 2011.
2011-09-12 Remissvar publicerade.
2011-09-30 PTS kommentarer publicerade.

Första samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet (marknad 6) - dnr 10-9331

2011-06-17 2011-08-29 Inkomna remissvar publicerade.
2011-10-17 PTS remissammanställning och kommentarer publicerade.

sida 1 av 3
1 2 3 »