2011

Förnyad remiss av Telia Soneras externa referenserbjudande

2011-06-10 Synpunkter senast den 1 juli 2011.

EU-samråd av slutligt förslag till kostnadsresultat och prismetod för mobila nät

2011-05-17 EU-kommissionen har till den 17 juni på sig att inkomma med synpunkter.

Samråd om överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät - dnr 11-5828

2011-05-11 Synpunkter senast 1 juni 2011.

Samråd av ändrade villkor för skyddet av GSM-R i 900 MHz-bandet

2011-05-06

Förslag till koordineringsavtal med Danmark gällande skydd av TV t.o.m. 2012

2011-05-03 Synpunkter senast 13 maj 2011.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet

2011-04-27 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011.
2011-08-29 Remissammanställning publicerad.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

2011-04-27 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011.
2011-08-29 Remissammanställning publicerad.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 2010 MHz-bandet

2011-04-27 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011.
2011-08-29 Remissammanställning publicerad.

EU-samråd av slutligt förslag till hybridmodell och prismetod för det fasta nätet

2011-04-12

Remiss av förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2011-04-12

sida 2 av 3
« 1 2 3 »