2011

Remiss av TeliaSoneras externa referenserbjudande

2011-04-11 Synpunkter senast den 2 maj 2011.

Samråd av tillsynsplan 2011 för nätinfrastrukturtillträde och bitström

2011-03-09

Samråd om kalkylmodell för mobilnät

2011-02-25 2011-05-12 Samrådssvar publicerade.

Samråd om prismetod för samtalsterminering i mobilnät

2011-02-25 Synpunkter senast 8 april 2011.
2011-05-12 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd av nya villkor för tillstånd att använda radiosändare i 2,1 GHz-bandet (UMTS)

2011-02-08 Synpunkter senast 8 mars 2011.

Samråd av hybridmodellen och prismetoden för fasta nätet

2011-01-25

Förslag till nytt koordineringsavtal med Danmark i 1800 MHz-bandet

2011-01-17 Synpunkter senast 7 februari 2011.

sida 3 av 3
« 1 2 3