Första samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet (marknad 6) - dnr 10-9331

2011-06-17

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast 26 augusti 2011.

PTS sammanställning

PTS remissammanställning med kommentarer (pdf, nytt fönster)

Yttranden har inkommit från: