Remiss angående Telia Soneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

2011-06-27

PTS önskar synpunkter senast den 5 september 2011.

PTS har inom ramen för myndighetens tillsyn av bitströmstillträde granskat Telia Soneras agerande vad gäller företagets skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för s.k. distributed multicast replication.

I arbetet har PTS bland annat kommit fram till vissa slutsatser och efterfrågar nu marknadens synpunkter på dessa.

PTS önskar synpunkter senast den 5 september 2011.

PTS kommentarer till inkomna remissvar:

PTS kommentarer

Inkomna svar:

Tele2

Telenor