Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar och integritetsincidenter

2011-11-21

PTS bereder härmed tillfälle att yttra er över förslag till:

1. Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning och därtill hörande konsekvensutredning.

2. Föreskrifter och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter och därtill hörande konsekvensutredning.

Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 januari 2012. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se.