Samråd av PTS utredning om ändrad hantering av amatörradio

2011-10-14

I och med nya bestämmelser i LEK som trädde i kraft den 1 juli 2011 har PTS möjlighet att delegera ansvaret för provförrättning, utfärdande av kunskapsbevis och tilldelning av anropssignaler för radioamatörer. PTS utreder därför hur tilldelning ska ske.

Eventuella synpunkter lämnas senast 2 november 2011 till mobil-radio@pts.se