2012

Viktig information om hybridmodell v 9.0

2013-08-02

Remiss av förslag till ändring i PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2012-12-20 Skriftligt yttrande senast den 6 februari 2013.
2013-03-06 Inkomna remissvar publicerade.

Remiss av förslag till allokering och reservering av mobila nätkoder (MNC) - 12-6487

2012-12-12 Skriftligt yttrande skickas senast den 21 januari 2013.
2013-05-31 Beslut, remissammanställning och yttranden publicerade.

Remiss av förslag till beslut om ändringar i telefoninummerplanen avseende 90-serien samt förslag till ändringar gällande tilldelningsföreskrifter

2012-12-07 Skriftligt yttrande senast den 14 januari 2013.
2013-03-15 Remissammanställningar och remissvar publicerade.

EU-samråd av slutligt förslag till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet

2012-10-25 Yttranden senast 23 november 2012.

Remiss - Första samråd av förslag till beslut för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

2012-09-10 Skriftliga synpunkter senast den 10 oktober 2012.
2012-10-15 Yttranden publicerade.

Remiss om ändring av den svenska nummerplanen för telefoni avseende 11-serien

2012-08-28

Tredje samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 10-9331

2012-06-20 Skriftliga synpunkter senast 31 augusti 2012.
2012-09-04 Yttranden publicerade.

Andra samråd om förslag för grossistmarknaden för fri-tv via marknät - dnr 11-9384

2012-06-20 Skriftliga synpunkter senast 27 augusti 2012.
2012-08-27 Inkomna synpunkter publicerade.

Andra samråd om förslag till beslut på samtrafikmarknaderna

2012-06-20

sida 1 av 3
1 2 3 »