2012

Samråd om uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad prissättning

2012-06-20 PTS bjuder in marknadsaktörerna för synpunkter.
2012-08-03 Korrigering av översättningen av kostnadsresultat.
2012-09-06 Remissvar publicerade.

Remiss av föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av radiotillstånd

2012-06-19

Förslag på förändring av planen för mobila nätkoder

2012-06-18 Svara senast den 24 augusti.

Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd kring lagring av uppgifter

2012-06-15

Remiss: Ändring av telefoninummerplanen

2012-06-08 Synpunkter önskas senast 27 augusti
2012-11-12 Beslut publicerat.

Samråd om reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning

2012-04-17 Synpunkter senast 15 maj 2012.
2012-05-23 inkomna synpunkter publicerade.
2012-06-07 Kompletterande synpunkter publicerade.

Första samråd om förslag till beslut på samtrafikmarknaderna

2012-03-05

Första samråd förslag till grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvändare

2012-02-24 Synpunkter senast 2 april 2012.
2012-04-03 Remissyttranden publicerade.

Remiss av föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-01-25 Synpunkter senast 22 februari 2012.
2012-04-03 Remissammanställning och PTS kommentarer samt inkomna svar publicerade.

Konsultation av planerad radioanvändning i 2,3 GHz-bandet

2012-01-19 Skriftliga svar senast 9 februari 2012.
2012-02-22 Yttranden publicerade.

sida 2 av 3
« 1 2 3 »