EU-samråd av slutligt förslag till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet

2012-10-25

PTS förslag till uppdaterat kostnadsresultat för det fasta nätet har idag skickats till EU-kommissionen och regleringsmyndigheter i Europa.

EU-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 23 november 2012 på sig att inkomma med synpunkter. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Samtidigt bereds TeliaSonera och övriga marknadsaktörer möjlighet att yttra sig angående uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet. Ert yttrande ska ha kommit in till PTS senast den 23 november 2012. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida.

För eventuella frågor kring den förenklade notifieringen eller samrådet, vänligen kontakta projektledaren Tania Abdali på e-postadressen tania.abdali@pts.se.

Inkomna remissvar

Yttrande på samrådet har inkommit från