Remiss - Första samråd av förslag till beslut för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

2012-09-10

PTS har utarbetat ett förslag till marknadsanalys, SMP-analys och skyldigheter avseende ovan nämnda marknad, och efterfrågar nu synpunkter på förslaget från marknadens aktörer, genom ett andra samråd.

PTS tar emot skriftliga synpunkter senast den 10 oktober 2012.

Yttranden har inkommit från: