Remiss av förslag till allokering och reservering av mobila nätkoder (MNC) - 12-6487

2012-12-12

Remiss av förslag till allokering och reservering av mobila nätkoder (MNC) i planen för mobila nätkoder

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över förslag till allokering av 4 mobila nätkoder (MNC) enligt nedan:

  • MNC 66 och MNC 67 allokeras för delad användning för slutna nät.
  • MNC 68 allokeras för teständamål.
  • MNC 69 allokeras för att användas i krissituationer där PTS beslutar om användningen.

Utöver detta reserveras MNC 70 – MNC 99 för framtida behov.

Skriftligt yttrande skickas till joakim.stralmark@pts.se senast den 21 januari 2013.

Beslut

Remissammanställning

Inkomna yttranden