Remiss av förslag till beslut om ändringar i telefoninummerplanen avseende 90-serien samt förslag till ändringar gällande tilldelningsföreskrifter

2012-12-07

Remiss av förslag till beslut om ändringar i telefoninummerplanen avseende 90-serien samt förslag till ändringar gällande tilldelningsföreskrifterna (PTSFS 2003:3)

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över föreslag till:

  • Beslut om ändring i telefoninummerplanen gällande 90-serien (dnr. 12-10625).
  • Beslut om ändring i telefoninummerplanen gällande dirigering av trafik (dnr. 12-10626).
  • Ändring av föreskrifter om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (dnr. 12-9436).

Skriftligt yttrande skickas till susanne.lindström-chennell@pts.se senast den 14 januari 2013.

Beslut och föreskrifter

Remissammanställningar:

Remissvar har kommit från: