Remiss om ändring av den svenska nummerplanen för telefoni avseende 11-serien

2012-08-28

PTS har tagit fram ett förslag på beslut om att allokera nummer 113 13 i telefoninummerplanen. Numret ska användas som nationellt informationsnummer för icke akuta händelser för avlastning av nödnumret 112.

Ni har möjlighet att lämna era synpunkter på förslaget till beslut. Skriftliga synpunkter (gärna i elektronisk form) skickas in senast den 11 september 2012 till Bo Martinsson, bo.martinsson@pts.se.

 

Remissvar (pdf, öppnas i nytt fönster)