Tredje samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 10-9331

2012-06-20

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast 31 augusti 2012.

Yttranden har inkommit från: