Viktig information om hybridmodell v 9.0

2013-08-02

PTS vill meddela marknadsaktörerna att myndigheten har uppmärksammat två fel i den svenska översättningen (pdf-fil) av kostnadsresultat från den uppdaterade hybridmodellen v 9.0 som nu samråds med marknaden fram till den 22 augusti 2012.

Felen berör leveransavgifter för bitströmsprodukterna nedan. 

- Bitstream DSL Consumer och Business - hel ledning (tillkommande nätarbete) och
- Bitstream Consumer och Business - VOIP access (DSL och FTTX)

PTS beklagar felen och publicerar idag en korrigerad version av kostnadsresultaten på svenska.