2013

Remiss av förslag till ändring av telefoninummerplanen

2013-12-03 Skriftligt yttrande senast 8 januari 2014.

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2013-12-03 Synpunkter senast 7 januari 2014.

Samråd om hanteringen av nummer för SMS-innehållstjänster

2013-11-22 Synpunkter senast 13 december 2013.
2014-02-04 Inkomna yttranden publicerade.

EU-samråd angående uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet samt tillhörande dokumentation

2013-10-24 EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunker.

Remiss av föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av radiotillstånd

2013-10-10 Skriftliga yttranden senast 6 november 2013.
2013-12-20 Remissammanställning och inkomna yttranden publicerade.

Andra remiss 70/80 GHz-banden

2013-10-04 Synpunkter senast 14 november 2013.
2013-12-12 Remissyttranden och remissammanställning publicerade.

Möjlighet att lämna synpunkter på nya upplagor av dokument till fasta hybridmodellen

2013-09-23

EU-samråd om förslag till beslut på marknaden för fast samtalsterminering

2013-09-20 EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunker.
2013-10-21 EU-kommissionens svar publicerat.

Samråd på marknaden för bitströmstillträde

2013-09-13 Synpunkter senast 14 oktober 2013.
2013-10-21 Yttranden publicerade.

Remiss av PTS föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål - dnr 12-4585

2013-07-02

sida 1 av 3
1 2 3 »