2013


PTS inleder första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden, samt bjuder in till hearing i oktober.

10 mars 2017


EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.

20 september 2014


20 mars 2014


19 juni 2013


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter angående frågan om införande av full särkostnad på marknad 3. Därefter kommer PTS att bedöma om det finns skäl att göra förändringar i besluten avseende marknad 3.

12 juni 2013


17 april 2013


EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.

17 april 2013


20 mars 2013


1 mars 2013


På marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering (marknad 1, 2 och 3).

1 mars 2013