2013

EU-samråd - Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser (Marknad 6)

2013-03-20
2013-04-23 EU-Kommissionens synpunkter publicerade.

Tredje samrådet av förslag till nya skyldighetsbeslut avseende marknaderna för fast samtalsoriginering (marknad 2) och fast samtalsterminering (marknad 3),inklusive prisreglering enligt särkostnad.

2013-03-01 Synpunkter senast 22 mars 2013.
2013-03-26 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd fyra för Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser (marknad 6) - dnr 10-9331

2013-02-11 Synpunkter lämnas senast 1 mars 2013.
2013-03-05 Yttranden publicerade.

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2013-02-07 Skriftliga yttranden senast 1 mars 2013.
2013-03-21 Yttranden publicerade.
2013-10-02 Sammanställning och analys publicerad

Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2013-01-23 Skriftligt svar senast 25 februari 2013.
2013-06-10 PTS kommentarer och remissammanställing publicerade.

sida 3 av 3
« 1 2 3