EU-samråd angående uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet samt tillhörande dokumentation

2013-10-24

PTS förslag till uppdaterat kostnadsresultat för det fasta nätet har idag skickats till EU-kommissionen och regleringsmyndigheter i Europa.

EU-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 24 november 2013 på sig att komma in med synpunkter. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

För eventuella frågor kring den förenklade notifieringen eller samrådet, vänligen kontakta Johan Viksten på e-postadressen johan.viksten@pts.se

Inkommet svar från EU-kommissionen