EU-samråd om förslag till beslut på marknaden för fast samtalsterminering

2013-09-20

EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunker.