Remiss av förslag till ändring av telefoninummerplanen

2013-12-03

PTS har kartlagt mobilnummeranvändningen på kort sikt genom en arbetsgrupp av operatörer. Ett antal frågor har diskuterats och det har då framkommit att fler mobilnummer kommer att behövas i framtiden. Numren behövs då främst till nya tjänster som ständigt utvecklas. Tjänsterna avser främst mobilt bredband och vissa rösttjänster. Därför föreslå nya mobilnummerserier för:

  • Röstsamtal
  • Mobilt bredband

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över förslag till nya nummerserier för:

071 0

Mobilt bredband och andra datatjänster

0+13 siffror

0790 - 9

Mobiltelefonitjänster

Röstsamtal

 

Skriftligt yttrande skickas till ann-charlotte.bejerskog@pts.se  senast den 8 januari 2014.

Remissvar