Samråd om hanteringen av nummer för SMS-innehållstjänster

2013-11-22

PTS har uppmärksammats på att hanteringen av de nummer som används för SMS-innehållstjänster inte fungerar tillfredställande. Dessa nummer är idag inte formellt allokerade av PTS i telefoninummerplanen utan hanteras och samordnas av mobiloperatörerna (TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G).

PTS anser att utvecklingen har medfört att det är lämpligt att se över behovet av att reglera användningen av dessa nummer för att skapa effektiva kommunikationer och främja konkurrensen. Vid en sådan översyn är det bl.a. viktigt för PTS att få ytterligare information om i vilken utsträckning en reglering av dessa nummer löser de nu uppkomna problemen med att inarbetade 72-nummer inte kan användas av tjänsteleverantörer. PTS vill i sammanhanget även se över hanteringen av 71-nummer.

Frågorna riktar sig framförallt till berörda operatörer och till dem som tillhandahåller SMS-innehållstjänster men alla är välkomna att svara på frågorna och komma med synpunkter.

Svaren skickas till susanne.chennell@pts.se senast den fredagen den 13 december 2013.

Inkomna yttranden:

Tele2
Telenor
TeliaSonera
Hi3G


Cellsynt
Klarna AB
mBlox
Netsize
Sergel
SMS Park
Skånetrafiken
Unicorn Telecom
Unwire Sweden
Viatel


4T Sverige AB (WyWallet)
Lars Byström – konsult
Etiska rådet
Finansinspektionen
Konkurrensverket
Morgan Forum