2014

Remiss – ny kategorisering av dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

2014-12-18 Svara senast 26 januari 2015

Enkät om grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde

2014-12-02
2015-01-30 Enkätsvar publicerade

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2014-10-28 Synpunkter senast den 24 november 2014.
2014-11-25 Inkomna synpunkter publiceradede
2015-01-09 Kommissionens beslut publicerat.

Samråd med Uppsalahem AB och Telenor Sverige AB

2014-10-08 Svar på samrådet senast 29 oktober 2014.

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

2014-09-16 Skriftliga svar tas emot senast 24 oktober 2014.
2014-10-10 Remissvar publicerade.

Remiss av uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

2014-09-10

Remiss angående framtida kategorisering av dirigeringsprefix

2014-08-20

Remiss av PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz

2014-06-03 Synpunkter senast 19 juni 2014.
2014-08-12 Remissvar publicerade.
2014-07-11 Remissammanställing publicerad.

Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2014-06-02 Synpunkter senast 23 juni 2014

EU-samråd av nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2014-05-23 EU-kommissionen har till den 23 juni att svara.

sida 1 av 2
1 2 »