2014

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2014-04-16 Skriftligt yttrande senast 15 maj 2014.
2014-06-13 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd om uppdaterad kalkylmodell och kalkylränta (WACC) för mobilnät - dnr 13-10332

2014-04-11 Samrådssvar senast 9 maj 2014.
2014-04-16 Dokumentet Kostnadsresultat uppdaterat.
2014-05-15 Samrådssvar publicerade.

Förslag till upphävande av PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2014-02-26

Remiss angående förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande allokering av NDC

2014-02-21 Synpunkter senast 14 mars 2014.

Remiss av förslag till spektrumstrategi

2014-02-14 Svar på remissen senast 10 mars 2014.
2014-02-20 Presentation från hearingen publicerad.
2014-03-17 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av förslag till strategi för telefoninummerplanen

2014-02-11 Yttranden ska ha inkommit senast

Synpunkter på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

2014-02-07 Skriftliga synpunkter senast 7 mars 2014.
2014-03-10 Inkomna synpunkter publicerade.

sida 2 av 2
« 1 2