EU-samråd av nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2014-05-23

Post- och telestyrelsen, PTS, inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 8,15 öre per minut.

EU-kommissionen har till den 23 juni att svara.