Remiss angående prisreglering, ekonomiskt replikerbarhetstest mm avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2014-06-02

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 23 juni 2014. Obs! för ERT-frågor finns ett särskilt frågeformulär. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Ange gärna vilka delar av remissen som synpunkterna avser.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta Peter von Wowern (08-678 56 26, peter.vonwowern@pts.se) eller Asim Jarrar (08-678 55 85, asim.jarrar@pts.se).

Synpunkter har inkommit från:

Colt

ComHem

IP-Only

Stadsnätsföreningen

Stokab

Tele2

Telenor

TeliaSonera