Remiss av uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio

2014-09-10

PTS samråder nu med marknaden ett förslag till uppdaterad kalkylränta (WACC) avseende de av PTS reglerade marknaderna för broadcasting (grossistmarknaderna för marksänd fri-tv och ljudradio).

Samrådssvar kan skickas fram till och med den 9 oktober 2014 till:
lars-goran.hansson@pts.se.

Om synpunkterna anses innehålla uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.

Om du har några frågor med anledning av samrådet, vänligen kontakta Bengt Mölleryd, telefon 08-678 55 64, e-post: bengt.molleryd@pts.se.

21 oktober 2014

Publicerade remissvar

Sammanställning - Uppföljning av samråd - Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio