Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

2014-10-28

PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på de bifogade beslutsförslagen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 24 november 2014. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida. Ange gärna vilka delar av samrådet som synpunkterna avser.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta Peter von Wowern (08-678 56 26, peter.vonwowern@pts.se) eller Asim Jarrar (08-678 55 85, asim.jarrar@pts.se).

 

Inkomna synpunkter: