2015

Samråd i utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster - 15-11722

2015-12-29 Synpunkter lämnas senast 18 januari 2016.

Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet

2015-12-21 Sista dag att lämna synpunkter är 4 februari 2016.
2016-02-05 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd om förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2015-12-17 Sista dag att lämna synpunkter är 25 januari 2016.

Remiss angående PTS förslag till mobilnummerstrategi

2015-12-15 Synpunkter lämnas senast 29 januari 2016.

Remiss – ändring av telefoninummerplanen - dnr 15-11392

2015-12-08 Synpunkter lämnas senast 18 januari 2016.

Remiss - Beslut om ändring i telefoninummerplanen - dnr 15-10583

2015-11-18

Första samråd av förslag till marknadsavgränsning avseende grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4)

2015-10-23 Synpunkter lämnas senast 13 november 2015.
2015-11-16 Inkomna yttranden publicerade.

Samråd om förlängt krav på mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet

2015-08-24

Konsultation 700 MHz tilldelningsprojekt

2015-06-11 Skriftliga svar senast 21 augusti 2015.

EU-samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät - dnr 15-1823

2015-05-22

sida 1 av 3
1 2 3 »