2015

Remiss av PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2015-05-05 Yttranden senast 5 juni 2015.
2015-07-08 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet

2015-05-04 Synpunkter senast 1 juni 2015.
2015-06-02 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd över förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet

2015-04-29
2015-05-18 Inkomna yttranden publicerade.

Samråd 2 om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät – dnr 15-1823

2015-04-22 Samrådssvar senast 13 maj 2015.

Remiss - PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2015-03-26 Yttrandens senast 25 april 2015.

Samråd om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät - dnr 15-1823

2015-03-18
2015-03-23 Uppdaterad kalkylmodell
2015-04-22 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS förstudierapport 1800 MHz

2015-03-03
2015-03-26 Obs! Svarstiden utökad till den 13 april.
2015-05-22 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03 Synpunkter senast 27 mars 2015.
2015-04-02 Inkomna synpunkter publicerade.
2015-04-14 Slutlig förstudierapport och remissammanställning publicerade.

Remiss – PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

2015-02-19 Skriftligt yttrande senast 18 mars 2015

Remiss - hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

2015-02-06 Synpunkter senast 27 februari 2015.
2015-03-26 Inkomna synpunkter publicerade.

sida 2 av 3
« 1 2 3 »