EU-samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät - dnr 15-1823

2015-05-22

PTS inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 7,57 öre per minut.

EU-kommissionen hade till den 22 juni att svara.

 

EU-kommissionens svar