Samråd om förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2015-12-17

Första samråd av förslag till beslut avseende

- Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt1 (marknad 1, även benämnd marknaden för fast samtalsterminering), samt
- Marknaden för samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät2 (marknad 2, även benämnd marknaden för mobil samtalsterminering).

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 25 januari 2016. Samrådsvaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Inkomna synpunkter

Sammanställning över inkomna remissvar och PTS kommentarer