2016

Remiss av ”Spektrumeffektiv tilldelning för fast radio – riktlinjer vid handläggning” samt policy för HÖG/LÅG

2016-12-30 Skriftliga synpunkter senast den 15 februari 2017.

Remiss av PTS förstudierapport om 1,5 GHz-bandet (1427-1518 MHz)

2016-12-19 Svar på remissen ska lämnas senast 31 januari.
2017-02-09 Inkomna synpunker publicerade.

Remiss av PTS förstudierapport om 2,3 GHz-bandet

2016-12-13 Skriftliga synpunkter senast den 31 januari 2017.
2017-02-09 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2016-11-28 Skriftliga synpunkter senast 19 december 2016.
2017-03-31 Remissammanställning publicerad.

Samråd med EU om marknaden för fast samtalsterminering

2016-11-22

Samråd med EU-kommissionen om marknaden för högkvalitativt tillträde

2016-11-16

Remiss av nytt amatörradiodelegationsbeslut

2016-11-02 Skriftliga synpunkter senast 10 november 2016.
2016-11-11 Inkomna synpunkter publicerade.
2017-03-23 Remissammanställing publicerad.

Samråd med EU-kommissionen om marknaden för fasta telefonitjänster

2016-10-25

Andra samråd angående marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1)

2016-10-19
2016-11-03 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - eCall-tillägg i PTS nödsamtalsföreskrifter - dnr 16-7792

2016-09-27 Skriftliga synpunkter senast 28 oktober 2016.

sida 1 av 4
1 2 3 4 »