2016

Remiss av PTS uppdaterade förstudierapport 450 – 470 MHz

2016-09-14 Skriftlig kompletterande information och/eller synpunkter önskas senast 29 september 2016.

PTS efterfrågar synpunkter på ny studie om ekonomisk effekt av spektrumanvändning

2016-09-09
2016-11-07 Inkomen synpunkt publicerad.

Remiss av förstudie i 3,5 GHz-bandet

2016-08-30 Sista dag för svar är 13 september

Remiss om upphävande av PTS allmänna råd om information om tjänstekvalitet

2016-08-12 Sista dag att lämna synpunkter är 29 augusti 2016.

Remiss av förslag till koordineringsavtal med Norge gällande bredbandiga landmobiltjänster i 1800 MHz-bandet

2016-07-11 Skriftliga synpunkter senast 18 augusti 2016.

Samråd med EU om marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-06-22

Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet

2016-06-22 2016-09-19 Inkomna yttranden publicerade.

Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

2016-06-13 Skriftliga synpunkter senast 16 september 2016.

Samråd om tekniska villkor för kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

2016-06-13 Skriftliga synpunkter senast 3 juli 2016.

Andra samråd av utkast till analys av grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4)

2016-06-07
2016-11-16 Inkomna synpunkter publicerade.

sida 2 av 4
« 1 2 3 4 »