2016

Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14 i 1800 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan

2016-04-20 Skriftliga synpunkter senast 1 juni 2016.
2016-06-08 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss av allmän inbjudan till auktion i 700 MHz-bandet

2016-04-15
2016-05-30 Inkomna synpunkter publicerade.

Andra samråd om förslag till beslut angående marknaden mobil samtalsterminering samt reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta

2016-04-14 Skriftliga synpunkter senast 11 maj 2016.
2016-04-28 Inkomna synpunker.

Samråd angående förslag till beslut om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknätet

2016-04-07 Skriftliga synpunkter senast 5 maj 2016.
2016-04-28 Inkomna synpunkter.

Remiss – upphävande av PTS föreskrifter om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

2016-03-17 Skriftliga synpunkter senast 18 april 2016.

Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet

2016-03-16

Remiss angående PTS förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2016-02-23 Skriftliga synpunkter senast 22 mars 2016.
2016-04-04 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss - PTS förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet)

2016-02-23 Skriftliga synpunkter senast 22 mars 2016.
2016-04-07 Inkomna svar publicerade.

Samråd om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta för mobilnät

2016-02-08

Konsultation av PTS förslag inför tilldelning av 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet

2016-02-04 Skriftliga synpunkter senast 24 februari 2016.
2016-02-29 Skriftliga synpunkter publicerade.
2016-03-31 PTS konsultationssvar publicerat.

sida 4 av 4
« 1 2 3 4