Andra samråd angående marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1)

2016-10-19

Den som vill lämna synpunkter på Beslutsutkasten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 2 november 2016.

Samrådsvaren kommer att publiceras på PTS hemsida. Ange vilka delar av remissen som synpunkterna avser.

Inkomna synpunkter:

Avs. Bilaga 4 – Förslag till uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet den 3 juni 2013se information på PTS webbplats. (Uppdaterat 2016-11-08)