Remiss av PTS förstudierapport om 2,3 GHz-bandet

2016-12-13

Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

Den som vill lämna synpunkter på rapporten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 2.3och1.5GHz@pts.se senast den 31 januari 2017.

Ta del av nyheten

 

Inkomna synpunkter: