2017

Remiss - Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

2017-03-15 Eventuella synpunkter lämnas senast 7 april 2017.

Konsultationssvar och bemötande avseende tilldelning i 450 MHz-bandet

2017-03-06 Svar ska lämnas senast 27 mars

Remiss av spektrumplan för 5G-tester

2017-02-03 Skriftliga synpunkter senast den 24 februari 2017.
2017-03-31 Remissammanställing och inkomna synpunker publicerade.

sida 2 av 2
« 1 2