Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd i 450 MHz-bandet samt allmän inbjudan till ansökan

2017-05-04

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett remissförfarande av beslut att begränsa antalet tillstånd tillsammans med allmän inbjudan till spektrumauktion i 450 MHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

Marknadsaktörer har möjlighet att svara på denna remiss senast den 26 maj 2017 genom att inkomma skriftligen till 450MHzbandet@pts.se.

Inkomna remissvar

Det har inkommit tre svar på remissen.

Net1

Swedavia

Telenor

PTS bemötande av remissvaren

Ta del av PTS bemötande av inkomna remissvar