Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss - Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

2017-03-15 Eventuella synpunkter lämnas senast 7 april 2017.

Konsultationssvar och bemötande avseende tilldelning i 450 MHz-bandet

2017-03-06 Svar ska lämnas senast 27 mars

Remiss av spektrumplan för 5G-tester

2017-02-03 Skriftliga synpunkter senast den 24 februari 2017.
2017-03-31 Remissammanställing och inkomna synpunker publicerade.

Remiss av ”Spektrumeffektiv tilldelning för fast radio – riktlinjer vid handläggning” samt policy för HÖG/LÅG

2016-12-30 Skriftliga synpunkter senast den 15 februari 2017.

Remiss av PTS förstudierapport om 1,5 GHz-bandet (1427-1518 MHz)

2016-12-19 Svar på remissen ska lämnas senast 31 januari.
2017-02-09 Inkomna synpunker publicerade.

Remiss av PTS förstudierapport om 2,3 GHz-bandet

2016-12-13 Skriftliga synpunkter senast den 31 januari 2017.
2017-02-09 Inkomna synpunkter publicerade.

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2016-11-28 Skriftliga synpunkter senast 19 december 2016.
2017-03-31 Remissammanställning publicerad.

Samråd med EU om marknaden för fast samtalsterminering

2016-11-22

Samråd med EU-kommissionen om marknaden för högkvalitativt tillträde

2016-11-16

Remiss av nytt amatörradiodelegationsbeslut

2016-11-02 Skriftliga synpunkter senast 10 november 2016.
2016-11-11 Inkomna synpunkter publicerade.
2017-03-23 Remissammanställing publicerad.

sida 2 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »