Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd på marknaden för bitströmstillträde

2013-09-13 Synpunkter senast 14 oktober 2013.
2013-10-21 Yttranden publicerade.

Viktig information om hybridmodell v 9.0

2013-08-02

Remiss av PTS föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål - dnr 12-4585

2013-07-02

Första samråd med berörda aktörer angående marknadsanalys avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2013-06-19 Synpunkter senast torsdagen den 19 september.

Samråd om uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad prissättning

2013-06-19

Möjlighet att lämna synpunkter på underlag i tvistlösningsärenden som avser pris för mobil och fast samtalsterminering

2013-06-14

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på införande av särkostnad (marknad 3)

2013-06-12 Synpunkter senast 28 juni 2013.
2013-07-22 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd om förslag till uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

2013-06-03 Synpunkter senast 2 september 2013.

Remiss angående tillsyn av installationsavgifter för kopparaccess – dnr 12-11390

2013-05-27 Synpunkter senast 4 juni 2013.

Remiss angående anmälningspliktig omsättning och anmälningspliktig verksamhet - 13-4788

2013-04-25

sida 11 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »