Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

EU-samråd om förslag till beslut på samtrafikmarknaderna

2013-04-17
2013-05-24 Svar från EU-kommissionen publicerade.

Remiss angående PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 70/80 GHz-banden

2013-04-11 Skriftligt yttrande senast den 14 maj 2013.
2013-07-11 Synpunkter och remissammanställning publicerade.

EU-samråd - Grossistmarknaderna för fri-tv och analog ljudradio via marknätet.

2013-03-20
2013-04-23 EU-kommissionens synpunkter publicerade.

EU-samråd - Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser (Marknad 6)

2013-03-20
2013-04-23 EU-Kommissionens synpunkter publicerade.

Tredje samrådet av förslag till nya skyldighetsbeslut avseende marknaderna för fast samtalsoriginering (marknad 2) och fast samtalsterminering (marknad 3),inklusive prisreglering enligt särkostnad.

2013-03-01 Synpunkter senast 22 mars 2013.
2013-03-26 Inkomna synpunkter publicerade.

Samråd fyra för Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser (marknad 6) - dnr 10-9331

2013-02-11 Synpunkter lämnas senast 1 mars 2013.
2013-03-05 Yttranden publicerade.

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2013-02-07 Skriftliga yttranden senast 1 mars 2013.
2013-03-21 Yttranden publicerade.
2013-10-02 Sammanställning och analys publicerad

Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2013-01-23 Skriftligt svar senast 25 februari 2013.
2013-06-10 PTS kommentarer och remissammanställing publicerade.

Remiss av förslag till ändring i PTS föreskrifter (2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

2012-12-20 Skriftligt yttrande senast den 6 februari 2013.
2013-03-06 Inkomna remissvar publicerade.

Remiss av förslag till allokering och reservering av mobila nätkoder (MNC) - 12-6487

2012-12-12 Skriftligt yttrande skickas senast den 21 januari 2013.
2013-05-31 Beslut, remissammanställning och yttranden publicerade.

sida 12 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »