Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av förslag till beslut om ändringar i telefoninummerplanen avseende 90-serien samt förslag till ändringar gällande tilldelningsföreskrifter

2012-12-07 Skriftligt yttrande senast den 14 januari 2013.
2013-03-15 Remissammanställningar och remissvar publicerade.

EU-samråd av slutligt förslag till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet

2012-10-25 Yttranden senast 23 november 2012.

Remiss - Första samråd av förslag till beslut för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

2012-09-10 Skriftliga synpunkter senast den 10 oktober 2012.
2012-10-15 Yttranden publicerade.

Remiss om ändring av den svenska nummerplanen för telefoni avseende 11-serien

2012-08-28

Tredje samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 10-9331

2012-06-20 Skriftliga synpunkter senast 31 augusti 2012.
2012-09-04 Yttranden publicerade.

Andra samråd om förslag för grossistmarknaden för fri-tv via marknät - dnr 11-9384

2012-06-20 Skriftliga synpunkter senast 27 augusti 2012.
2012-08-27 Inkomna synpunkter publicerade.

Andra samråd om förslag till beslut på samtrafikmarknaderna

2012-06-20

Samråd om uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad prissättning

2012-06-20 PTS bjuder in marknadsaktörerna för synpunkter.
2012-08-03 Korrigering av översättningen av kostnadsresultat.
2012-09-06 Remissvar publicerade.

Remiss av föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av radiotillstånd

2012-06-19

Förslag på förändring av planen för mobila nätkoder

2012-06-18 Svara senast den 24 augusti.

sida 13 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »