Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd kring lagring av uppgifter

2012-06-15

Remiss: Ändring av telefoninummerplanen

2012-06-08 Synpunkter önskas senast 27 augusti
2012-11-12 Beslut publicerat.

Samråd om reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning

2012-04-17 Synpunkter senast 15 maj 2012.
2012-05-23 inkomna synpunkter publicerade.
2012-06-07 Kompletterande synpunkter publicerade.

Första samråd om förslag till beslut på samtrafikmarknaderna

2012-03-05

Första samråd förslag till grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvändare

2012-02-24 Synpunkter senast 2 april 2012.
2012-04-03 Remissyttranden publicerade.

Remiss av föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-01-25 Synpunkter senast 22 februari 2012.
2012-04-03 Remissammanställning och PTS kommentarer samt inkomna svar publicerade.

Konsultation av planerad radioanvändning i 2,3 GHz-bandet

2012-01-19 Skriftliga svar senast 9 februari 2012.
2012-02-22 Yttranden publicerade.

Remiss av substitutionsanalyser på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

2012-01-17 Synpunkter lämnas senast 1 februari 2012.
2012-02-10 Synpunkter publicerade.

Andra samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet - dnr 10-9331

2011-12-16 Synpunkter senast 5 februari 2012.
2012-02-06 Yttranden publicerade.
2012-05-21 Remissammanställning.

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar och integritetsincidenter

2011-11-21 skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 januari 2012.

sida 14 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »