Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Remiss av TeliaSoneras externa referenserbjudande avseende andra operatörers rätt till fibertillträde - dnr. 11-10139

2011-11-08 Svara senast den 22 november 2011

Samråd av PTS utredning om ändrad hantering av amatörradio

2011-10-14 Synpunkter senast 2 november 2011

Remiss av beskrivning om hur internetprotokollet IPv6 kan införas på myndighetsnivå

2011-09-09 Synpunkter senast 23 september 2011.

Remiss av förslag till ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet - dnr 11-7336

2011-08-22
2011-10-31 Remissammanställning och analys publicerad.

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter om förmedling av nödsamtal m.m. - dnr 11-7058

2011-08-22
2011-10-31 Remissammanställning och kommentarer publicerade.

Första samråd angående förslag till beslut avseende marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet

2011-06-28 2011-08-30 Inkomna yttranden publicerade.

Remiss angående Telia Soneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

2011-06-27 PTS önskar synpunkter senast den 5 september 2011.
2011-09-12 Remissvar publicerade.
2011-09-30 PTS kommentarer publicerade.

Första samråd Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet (marknad 6) - dnr 10-9331

2011-06-17 2011-08-29 Inkomna remissvar publicerade.
2011-10-17 PTS remissammanställning och kommentarer publicerade.

Förnyad remiss av Telia Soneras externa referenserbjudande

2011-06-10 Synpunkter senast den 1 juli 2011.

EU-samråd av slutligt förslag till kostnadsresultat och prismetod för mobila nät

2011-05-17 EU-kommissionen har till den 17 juni på sig att inkomma med synpunkter.

sida 15 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »