Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd om överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät - dnr 11-5828

2011-05-11 Synpunkter senast 1 juni 2011.

Samråd av ändrade villkor för skyddet av GSM-R i 900 MHz-bandet

2011-05-06

Förslag till koordineringsavtal med Danmark gällande skydd av TV t.o.m. 2012

2011-05-03 Synpunkter senast 13 maj 2011.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet

2011-04-27 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011.
2011-08-29 Remissammanställning publicerad.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 2010 MHz-bandet

2011-04-27 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011.
2011-08-29 Remissammanställning publicerad.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

2011-04-27 Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011.
2011-08-29 Remissammanställning publicerad.

EU-samråd av slutligt förslag till hybridmodell och prismetod för det fasta nätet

2011-04-12

Remiss av förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2011-04-12

Remiss av TeliaSoneras externa referenserbjudande

2011-04-11 Synpunkter senast den 2 maj 2011.

Samråd av tillsynsplan 2011 för nätinfrastrukturtillträde och bitström

2011-03-09

sida 16 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »