Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd om modellspecifikation för mobil LRIC

2010-10-04 Synpunkter senast 1 november 2010.

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen - 10-8918

2010-09-29 Remisstiden förlängd till 30 november 2010.

Remiss av Telia Soneras externa referenserbjudande för koppar och fiber

2010-09-24

EU-samråd av förslag till beslut för marknaden Mobil samtalsterminering

2010-09-23

Konsultation avseende tilldelningsmetod för tillstånd i 75 GHz-bandet

2010-09-08 Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 4 oktober 2010.
2011-03-11 Inkomna synpunkter och sammanfattning publicerade.

Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut, allmän inbjudan och föreskrift om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

2010-09-07 Synpunkter senast 5 oktober 2010.
2010-10-07 - Inkomna remissvar publicerade.

Remiss av föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare - 10-6793

2010-09-06 Yttrande senast 1 oktober 2010.

Remiss av nyckeltal - processflöden och mätpunkter

2010-08-26

Remiss av förslag till beslut om ändring av föreskrifter (2008:1) om spektrumauktioner

2010-06-29

Andra samrådet av förslag till beslut för marknaden Mobil samtalsterminering

2010-06-22

sida 19 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »