Remisser

Här publicerar vi de remisser och samråd som PTS skickar ut.

Under varje remiss lägger vi även in inkomna svar. 

Om du vill se remisserna uppdelade per år kan du välja årtal i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på remisser från PTS.

 

Samråd av Bottom up-modellen

2010-06-21 2010-11-02 Slutlig version av bottom up-modellen publicerad.
2011-01-25 Kompletterande yttranden har publicerats.

Samråd av förslag till beslut – minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet

2010-06-07

Remiss - Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

2010-05-31 Synpunkter kan lämnas fram till 29 juni 2010.

Samråd av förslag på beslut att ändra tillståndsvillkor

2010-05-20

Samråd om kalkylräntan

2010-04-19

Samråd av förslag till beslut för marknaden Mobil samtalsterminering

2010-04-16

EU-samråd av slutliga förslag till skyldighetsbeslut för bredbandsmarknaderna

2010-03-19 PTS förslag till regler gäller de nationella marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet.

Kommunicering av förslag till beslut Nätinfrastrukturtillträde

2010-03-05 2010-03-22 Yttrande har inkommit från Telia Sonera.

Remissomgång 2 av ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

2010-02-11 Skriftligt yttrande senast den 10 mars 2010.

Samråd om reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning

2010-02-04 Synpunkter senast 4 mars 2010.
2010-03-31 Svensk version av MRP-dokumentet publicerat.

sida 20 av 35
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »